Praktijk voor Reading en Healing

Wat is reading ?

Het woord Reading betekent ‘aan het lezen zijn’. Bij een Reading lees ik als het ware
de energie van je aura en van je chakra’s. Dit geeft inzicht in de oorzaak van
problemen die jij ervaart of patronen die je belemmeren. Vaak ben je je daar niet
eens bewust van. 

Reading kan jou helpen als:

Ik doe in een Reading geen uitspraken over jouw toekomst. Hoe die er uitziet,
bepaal jij zelf. Een Reading maakt wel duidelijk waar je krachten en talenten liggen.
Als je dat weet, kun je er beter gebruik van maken.